Zapraszamy do zgłaszania pomysłów. Ty też możesz zmienić naszą szkołę!

Nasza szkoła w roku ubiegłym została zakwalifikowana do udziału w projekcie SBO (Szkolny Budżet Obywatelski) realizowanym w ramach inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

W ramach SBO placówka zyskuje 4000 zł na realizację wspólnie wybranych pomysłów, o których przeznaczeniu decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne dla naszej szkoły.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów. Ty też możesz zmienić naszą szkołę!