SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI

Szkolny Zespół Roboczy prezentuje listę losowo ułożonych projektów dopuszczonych do etapu głosowania:

Projekty, które przeszły do etapu wyboru, można promować wśród społeczności szkolnej, np. za pomocą plakatów i ulotek, ogłoszeń w klasach, a także podczas zorganizowanych w tym celu apeli szkolnych. 

Prosimy autorów o zgłoszenie się do koordynatora Szkolnego Zespołu Roboczego SP 20 (Bartłomiej Żuraw) w celu ustalenia sposobów promowania projektów na terenie szkoły.

WYBORY ZAPLANOWANE SĄ NA 9 LISTOPADA

Głosowanie odbywa się za pomocą karty papierowej wrzucanej do urny (świetlica szkolna). 

Głosować mogą: 

o     uczniowie i uczennice, 

o     nauczyciele i nauczycielki, 

o     dyrekcja szkoły, 

o     pozostali pracownicy i pracownice szkoły, 

o     rodzice.

 Można głosować na:

o     jeden duży projekt (3000 zł),

o     jeden mały projekt (1000 zł).

Głosowanie jest tajne !!!

Do realizacji przechodzi jeden duży projekt (3000 zł) i jeden mały (1000 zł) z największą liczbą głosów.