Podziękowania dla Rady Rodziców za pracę na rzecz naszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Składam serdecznie podziękowania ustępującej Radzie Rodziców za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz naszej szkoły. Dziękuję za dyspozycyjność, otwartość i wrażliwość na  nasze potrzeby, za dzielenie się swoim czasem.

Dzięki Państwa zaangażowaniu:

  • zostało zakupionych wiele gier i pomocy plastycznych do szkolnej świetlicy oraz sprzęt grający i głośniki,
  • doposażono szkolną bibliotekę w wiele czytelniczych nowości,
  • wzbogacono liczne konkursy i szkolne imprezy w drobne upominki, słodycze i nagrody rzeczowe,
  • zasponsorowano wyjazdy na zawody sportowe, zakupiono koszulki dla szkolnej reprezentacji,

Dziękuję ustępującej radzie:

Pani Patrycji Pakule – Przewodniczącej Rady

Panu Kazimierzowi Węgorskiemu – Zastępcy Przewodniczącej

Pani Katarzynie Kozieł – Skarbnikowi

 za sumienną i oddaną pracę.

Pani Beacie Nowickiej, pani Katarzynie Gęcy, panu Lesławowi Litwińskiemu – członkowi komisji rewizyjnej dziękuję za wsparcie Prezydium Rady.

Nowo wybranej Radzie Rodziców życzę wielu sukcesów i dobrej współpracy z dyrekcją, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

Kinga Ostrowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie