XVIII Lubelski Festiwal Nauki – Ogrody Nauki

W dniu 13 września 2022r. uczniowie klasy 8a uczestniczyli  w dwóch warsztatach tematycznych przygotowanych przez Instytut Agrofizyki PAN. Temat pierwszego brzmiał: Fizyka na wesoło z materiałami sypkimi wkoło. W trakcie jego realizacji uczniowie pod kierunkiem naukowców wykonywali doświadczenia z zakresu obserwowanych na co dzień zjawisk fizycznych. Dowiedzieli się skąd określenia: „pieprz brudas”, „ryż siłacz”, „magiczny piasek”, „waga oszustka”.  Drugi temat: Oblicza wody w glebie – kiedy woda przestaje być wybawieniem a staje się zagrożeniem. Ten warsztat omawiał aspekty: erozji wodnej i właściwości gleby. Uczniowie wykonali podstawowe pomiary fizykochemiczne różnych gleb. Dowiedzieli się, jak ważna jest analiza strukturalna podłoża przy doborze lokalizacji budowy domu czy drogi. Co możemy uprawiać na piaskach, a jakie rośliny urosną na glebach gliniastych. Jakie ma znaczenie pH gleby, które z roślin są kwasolubne, a jakie zasadolubne.

Udział w warsztatach okazał się fascynującą lekcją!

Katarzyna Markowska – promotor ekologii