W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy program „Przyjaciele Zippiego” w klasie 2a

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Każde zajęcie rozpoczynamy piosenką, którą śpiewamy, co wprowadza dzieci w miły nastrój i motywuje do zajęć. Dzięki zajęciom dzieci nawiązują lepsze kontakty z rówieśnikami. Otwarcie mówią o swoich uczuciach, uczą się pomagać innym oraz poznają różne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Każda część zawiera odrębne opowiadanie o przygodach: Sandy, Lilly, Finna, Tigga, zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków. Dzieci otrzymują również zadania do wykonania np. rysowanie, odgrywanie ról itp. Dzieci poznają zasady obowiązujące w trakcie zajęć związanych z programem „ Przyjaciele Zippiego”. Zasady te stają się regułą życia w grupie. 

Dzieci z zaangażowaniem dokonują ewaluacji własnych sukcesów, wypełniają karty ewaluacji na podsumowanie zajęć. Ukoronowaniem zajęć będzie świętowanie połączone z wręczeniem dyplomów.

Zajęcia prowadzi Barbara Oskroba