Stypendia o charakterze socjalnym – 22/23

INFORMACJA dla Rodziców
STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w terminie do 15 września 2022 r. realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej
https://stypendia.edu.lublin.eu

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i
nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu.

Szczegółowe informacje:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Przyjmowaniem wniosków i ich obsługą zajmuje się pedagog szkolny Edyta Król.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny ( Telefon: 81 532 14 35 ) lub osobisty w godzinach pracy pedagoga szkolnego tj. poniedziałek 9.00 – 13.00, wtorek 12.00- 15.00, czwartek 10.30-14.30, piątek 10.30-12.30