MINI WAFLE I CLICKS

We wrześniu 2022 odbyły się zajęcia, na których uczniowie mieli możliwość wykazać się kreatywnością. Rozwijali umiejętność współpracy i komunikacji w grupie, podczas korzystania z klocków „MINI WAFFLE” i „CLICKS”.

Klocki te, są klockami konstrukcyjnymi kreującymi wyobraźnię. Zakup został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, będącym inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Działania w ramach projektu zmierzają do rozwoju innowacyjności i kompetencji przyszłości – kreatywnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

autor wpisu: p. R.Jakubiak