Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2022/2023

Dziś – 1 września był w naszej Szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej podczas której, został odśpiewany hymn państwowy i szkolny a następnie uczniowie klas: Vb i VIIIc zaprezentowali część artystyczną nawiązującą do minionych już wakacji. Następnie Pani wicedyrektor Bożena Patynowska przywitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła nowych nauczycieli i wychowawców klas. Szczególnie ciepło przywitała nowych uczniów, którzy przybyli z Ukrainy.

Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

Cytując słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna.
Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”.
Nauczycielom życzymy pozytywnej energii, uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności, natomiast rodzicom
satysfakcjonującej ich współpracy ze Szkołą.