Rodzinny konkurs plastyczny – oddział przedszkolny

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY   DO  WZIĘCIA UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE  PLASTYCZNYM PT. „Nasze wymarzone wakacje”

Cele konkursu:

– kształtowanie umiejętności tworzenia obrazów na określony temat dowolną techniką,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,

– rozwijanie sprawności manualnej,

– odczuwanie radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej twórczości                       

  i możliwości jej eksponowania dla szerszego grona widzów,

– wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.

Regulamin konkursu:

–  konkurs ma charakter wewnątrz szkolny, przeznaczony jest dla rodziców i dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego,

–  zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzone rodzinne wakacje,

–  technika wykonania jest dowolna, format pracy A3 lub A4,

– praca jest wspólnym dziełem dziecka i rodzica ( wysoko oceniany widoczny

  wkład dziecka)

– na konkurs można zgłosić tylko jedną pracę, opatrzoną z tyłu metryczką ( imię

  i nazwisko dziecka, tytuł pracy),

– prace konkursowe należy złożyć u wychowawcy w terminie do 17 czerwca 2022r.,

– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 czerwca 2022r., podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy wielu pomysłów i sukcesów!!!

autor: Katarzyna Tenerowicz, Marianna Jaworska