Szkolny Konkurs – ‘’My English dictionary”

Regulamin szkolnego konkursu z języka angielskiego

‘’My English dictionary”

dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 20 w Lublinie

Cele konkursu:

– wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim,

– poszerzenie ogólnego zakresu słownictwa w języku angielskim,

– pobudzenie uczniów do twórczego i kreatywnego podejścia do edukacji,

– rozwijanie uzdolnień plastycznych,

-zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i pobudzanie ambicji dzieci.

Zadaniem uczniów jest wykonanie słownika obrazkowego w języku angielskim. Słownik powinien zawierać minimum 10 słów związanych z określonym działem.

W słowniku powinna znaleźć się forma pisana oraz wizualizacja wybranych przez ucznia wyrazów.

Słownik powinien być przygotowany w postaci książeczki (format zeszytu szkolnego). Technika wykonania: dowolna.

Kl. 1

1. School objects – przybory szkolne

2. Toys – zabawki

3. Body – części ciała

4. Animals – dzikie zwierzęta

5. Food and drinks – jedzenie i picie

6. Family members – członkowie rodziny

Kl. 2

1.Clothes – ubrania

2. Farm animals – zwierzęta hodowlane

3. House and furniture – dom i meble

4. Parts of the body – części ciała

5. Food – jedzenie

6. Places in the city – miejsca w mieście

Kl. 3

1. Animals – zwierzęta

2. House and furniture – dom i meble

3. In the park – nazwy czynności

4. Shops – sklepy

5. Food – jedzenie

6. Hobbies – hooby

Uczeń wykonuje pracę samodzielnie, adekwatnie do swoich umiejętności. Podpis autora zamieszcza się na pierwszej stronie pracy (imię, nazwisko, klasa).

Jury będzie oceniało pomysłowość i poprawność językową pracy, zgodność z regulaminem oraz estetykę wykonania.

Autorzy najlepszych prac  otrzymają dyplomy i nagrody. Z prac wyróżniających się wykonaniem zorganizowana będzie wystawa.

Prace należy dostarczyć do 20 maja 2022 do swojej nauczycielki języka angielskiego.

Nauczyciele języka angielskiego

Agnieszka Jachymek

Agnieszka Ziółek