Harmonogram zwrotu podręczników 06 -14 czerwca 2022 r. do biblioteki szkolnej

Bardzo proszę wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły o rozliczenie się z biblioteką oraz zwrot wszystkich zaległości: książek, lektur i czasopism do 10 czerwca 2022 r.