Dlaczego żonkile? – 19 kwietnia

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. W naszej szkole 20 kwietnia wyrazem naszej pamięci o powstaniu będą żółte żonkile. Żonkile wykonamy samodzielnie wg projektu Żonkil .

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.  – Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

               Uczniowie na godzinach wychowawczych poznają  opowiadanie Marcina Szczygielskiego „Prawdziwi przyjaciele”, które przypomina znaną prawdę, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Po wysłuchaniu opowiadania porozmawiają pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy o przyjaźni.