AKCJA „ŻONKILE 2022”

„Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”

( Marek Edelman – ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim)

Miłość motywem przewodnim akcji Żonkile 2022
Nasza Szkoła po raz pierwszy przystąpiła do akcję społeczno–edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Podczas tegorocznej edycji zastanawialiśmy się, czym była i co znaczyła miłość w getcie warszawskim. Jak wiele miała ona oblicz. Uczniowie klas IV – VIII na zajęciach z wychowawcami w dniu 20 kwietnia 2022r. poznali  opowiadanie M. Szczygielskiego „Prawdziwi Przyjaciele”. Ta historia przypomniała nam znaną życiową prawdę, iż prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Uczniowie i Grono Pedagogiczne naszej Szkoły w tym dniu uczcili 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim przypinając  do ubrania wykonany przez siebie żonkil na znak, że #ŁączyNasPamięć.