Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika.

Bycie czytelnikiem biblioteki oraz możliwość wyboru i wypożyczania książek to ważny etap w życiu szkolnym każdego pierwszoklasisty. Stał się on możliwy dzięki uroczystemu pasowaniu uczniów klasy 1A i 1B na czytelników, które odbyło się 7 i 14 marca 2022 r. Oczywiście dzieci z klas pierwszych są pełnoprawnymi użytkownikami biblioteki szkolnej od początku roku szkolnego, ale w tych dniach mogli wypożyczyć książki za pomocą swojej pierwszej karty bibliotecznej. Przed pasowaniem odbyły się zajęcia, na których uczniowie wysłuchali opowiadania Zofii Staneckiej „Basia i biblioteka”, którego treść stała się inspiracją do rozmowy na temat zasad zachowania w bibliotece oraz pogadanki na temat zawodów: bibliotekarza, pisarza i ilustratora. Po długiej dyskusji każdy z uczniów narysował wymyślonego przez siebie bohatera książkowego. Efekty wybranych prac dzieci można podziwiać na wystawie w szkolnej bibliotece.

Dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców najmłodsi otrzymali także w prezencie książeczki z serii: Mr Men o przygodach postaci ilustrujących różne cechy charakteru, a nasi nowi uczniowie z Ukrainy kolorowanki. Miejmy nadzieję, że staną się one częścią ich domowej biblioteczki.


Przygotowanie i prowadzenie: Monika Durska-Sasik