ŚWIETLICOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

ŚWIETLICOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Nauczyciele świetlicy szkolnej zapraszają uczniów klas I-III do wzięcia udziału
w Świetlicowym Konkursie Kolęd i Pastorałek.

Zgłoszenia uczestników do 17 stycznia 2022r.
u nauczycieli świetlicy.

Konkurs odbędzie się 21 stycznia 2022r.
o godz. 12.30 w świetlicy szkolnej.

Uczestnik wykonuje utwór ze swoim podkładem muzycznym, który należy wcześniej zostawić w świetlicy lub a capella.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej.

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

CELE KONKURSU

 • Pogłębienie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.
 • Ożywienie tradycji wspólnego kolędowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i doborze pieśni religijnych
 • Rozbudzenie talentów wokalnych

PRZEBIEG KONKURSU

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej
 • Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór z podkładem muzycznym lub a capella.
 • . uczniów ocenia 3 osobowa komisja.
 • Zgłoszenia uczestników do 17.01.2022r
 • Termin konkursu 21.01.2022r.

KRYTERIA OCEN

 • Zgodność repertuaru z tematyką konkursu
 • Walory brzmieniowe utworów
 • Ogólne wrażenia estetyczne

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.