„WYBIERAM KOLEJ, BO DBAM O ŚRODOWISKO” – konkurs ogólnopolski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w związku z przypadającym w 2021 roku Europejskim Rokiem Kolei, ogłaszają konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Wybieram kolej, bo dbam o środowisko”. Celem konkursu jest m.in. promowanie transportu kolejowego jako przyjaznego środowisku środka transportu oraz zwiększanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie od najmłodszych pokoleń w zakresie wyboru przyjaznych środowisku form podróżowania.

Plakat konkursowy: https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/Plakatkonkursowy.pdf
Regulamin konkursu: https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/Regulamin_konkursu_
dla_uczniow_szkol_podstawowych_Wybieram_kolej__bo_dba….pdf

Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły z dopiskiem
„Wybieram kolej, bo dbam o środowisko” do 07.01.2022r.
Zapraszam do udziału w konkursie!
Katarzyna Markowska – promotor ekologii