Międzynarodowy Dzień Tolerancji w świetlicy

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone
corocznie 16 listopada.
Zostało ustalone przez UNESCO
w 1995 r.
Tolerancja to przede wszystkim uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji.
To przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, oraz wygląd.

W naszej świetlicy pod czujnym okiem Pani Barbary Oskroby klasy 1 i 2 stworzyły plakat zachęcający do tolerancji, wykonały również prace plastyczne „Dłoń tolerancji”, które były wyklejane plasteliną oraz bibułą. Na zajęciach próbowaliśmy wspólnie ustalić zasady, jakimi powinien kierować się w życiu człowiek tolerancyjny. Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci zrozumieją, że każdy człowiek jest inny,ale każdego należy szanować, mimo różnych zdań, myśli i wyznania.

FOTOGALERIA Z WYDARZENIA

autor: p. B.Oskroba