DZIEŃ TOLERANCJI

DZIEŃ TOLERANCJI

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
W tym dniu mamy okazję przypomnieć sobie, czym jest tolerancja i wartości, które są ważne w naszym codziennym funkcjonowaniu.

KAŻDY CZŁOWIEK zasługuje na szacunek i akceptację, niezależnie od jego pochodzenia, kultury, religii czy wyglądu. Nigdy o tym nie zapominaj!!!

Podczas Konferencji Generalnej UNESCO na 28. sesji w 1995 r. Przyjęto Deklarację Zasad Tolerancji. Zgodnie z jej postanowieniami tolerancja to:

poszanowanie praw i własności innych ludzi;

uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;

umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;

docenianie różnorodności kultur;

otwartość na ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;

myśli i filozofia;

uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

A czym dla Ciebie jest tolerancja???

Stwórzmy razem DRZEWO TOLERANCJI!

KIEDY? 16 listopada we wtorek na dwóch długich przerwach

GDZIE? Na holu obok pokoju nauczycielskiego

CO?  Każdy z nas będzie mógł przekazać innym, czym dla niego jest tolerancja. Swoją myśl zapiszesz na „rączkach”, z których powstanie piękne, ogromne drzewo –

DRZEWO TOLERANCJI.

Otwórz serce i bądź tolerancyjny!