Czekaliśmy na ten dzień-cykl zajęcia z patriotyzmu w klasie 4a

11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała upragnioną niepodległość. Lata te naznaczone były wieloma próbami zrywów wolnościowych.

Dzisiaj w 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klasy 4a  odbyli cykl zajęć z patriotyzmu, które przybliżyły im tamte wydarzenia i nauczyły jak kultywować pamięć o bohaterach narodowych.

Na lekcji historii uczniowie dowiedzieli się kim jest patriota i jak dzieci mogą manifestować swój patriotyzm. 3 listopada wraz z wychowawczynią Agnieszką Borzemską-Gospodarek wybrali się na cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie, aby złożyć hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę i tym, którzy zginęli z rąk oprawców w czasie II wojny światowej. Uczniowie zapalili znicze na Mogile-Pomniku Dzieci Zamojszczyzny, Więźniów Zamku Lubelskiego oraz zbiorowej mogile powstańców styczniowych.

W drodze powrotnej do szkoły zatrzymaliśmy się pod pomnikiem żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, Żołnierza Niezłomnego- Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i uczniowie dowiedzieli się kim był ten patriota. Następnie zapalili  znicz pod pomnikiem Więźniów Zamku Lubelskiego przy al. J. Piłsudskiego.

Na  godzinie wychowawczej w przeddzień Święta Niepodległości uczniowie klasy 4a obejrzeli film o tym jak Polska utraciła niepodległość i jak Polacy wywalczyli wolność, a następnie robili kotyliony-  symbole patriotyzmu i miłości do ojczyzny. 10 listopada o godzinie 11.11 w ramach akcji „Szkoła do hymnu” odśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”.

autor: p. A.Borzemska-Gospodarek