3a pamięta o tych, którzy odeszli!

29 października uczniowie klasy 3a udali się na
Miejsce Pamięci Narodowej – miejsce uświęcone bohaterską śmiercią
30 Polaków więźniów Zamku Lubelskiego rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej.
Uczniowie uczcili pamięć poległych minutą ciszy
i zapaleniem lampek i zniczy.

autor: p. H. Rutkowska