20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

O tym powinieneś wiedzieć –
PRAWA DZIECKA

PLAKAT KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Sejm ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

20 listopada 2021r.  świętujemy rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka.
Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana
Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolności dziecka. Konstytucja, określana też Światową Konstytucją Praw Dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka w 1978 roku.

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka –
ogłoszony: 29 października 2021


Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny
do dnia 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział,
czekamy na chętnych do wzięcia udziału.
Zgłoszenia proszę kierować do opiekunów SU.