Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

27 października klasa 7c pod opieką p. Emilii Więcierzewskiej–Kosteckiej odwiedziła Muzeum Wsi Lubelskiej. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach pt.: „Budujemy Lublin” i poznać historię rozwoju cywilizacyjnego miejsca, na którym zbudowano Lublin oraz wiele ciekawostek z życia codziennego miasta. Spotkanie poprowadzili p. Grzegorz Miliszkiewicz (absolwent naszej szkoły J) i p. Halina Stachyra.

Fotoreportaż z wyjścia