Śladami Prymasa Tysiąclecia

FOTOGALERIA Z WYDARZENIA

W dniu 27.10.2021r. uczniowie klas 4b i 5b wraz z wychowawczyniami
p. R. Jakubiak i p. K. Markowską udali się do siedziby Biskupów na lekcje katechezy o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Uczniowie przed pomnikiem wielkiego Polaka zapalili znicze pamięci a modlitwą wyrazili wdzięczność Panu Bogu za nowego Błogosławionego (12 września 2021r. o godzinie 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ksiądz  Notariusz pokazał dzieciom pokój z pamiątkami Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kaplicę, gdzie odprawiał Msze święte i modlił się za naszą ojczyznę. Ponadto mogliśmy  zobaczyć  klęcznik, zdjęcia i rękopisy Błogosławionego Prymasa z czasów, kiedy był Pasterzem naszej Archidiecezji. Była to niecodzienna katecheza i lekcja patriotyzmu.

Uczniowie w drodze powrotnej do Szkoły korzystając z uroków Polskiej Złotej Jesieni, zdecydowali się na spacer. Ten dzień okazał się piękny dla naszych dusz i ciał.

Warto zapamiętać!
LUBLIN w życiu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
W 1946 roku otrzymał nominację biskupią z rąk papieża Piusa XII, a 12 maja tego samego roku przyjął sakrę biskupią, zostając tym samym ordynariuszem lubelskim. Jako swoje zwołanie przyjął słowa sentencji łacińskiej zaczerpniętej z Pierwszego Listu do Tymoteusza “Soli Deo” co oznacza Jedynemu Bogu. Jego ingres do katedry w Lublinie odbył się 26 maja 1946 roku. Niedługo później objął zaszczytną funkcję Wielkiego Kanclerza Katolickiej Uczelni Lubelskiej, gdzie również wykładał na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Co więcej, wznowił działalność Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, a także powołał Związek “Caritas”.

FOTOGALERIA ZE SPACERU CD.

autor: p. K.Markowska