EKO – SZKOŁA 2022


We wrześniu nasza Szkoła po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„EKO-SZKOŁA 2022”.

Projekt ma na celu stworzenie sieci placówek, które poprzez współpracę będą dzielić się pomysłami jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Poprzez różne działania będziemy poszerzać wiedzę uczniów o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują.

Zależy nam na pobudzeniu uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska. Dzięki udziałowi w akcjach i imprezach proekologicznych, co da im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w środowiska.


Projekt „EKO-SZKOŁA 2022” będzie realizowany
od września 2021r. do maja 2022r.
Zapraszam uczniów i nauczycieli do projektu.


Katarzyna Markowska – szkolny koordynator