‘’Mały Ratownik- Wielki Bohater’’

21 września dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w warsztatach, które odbyły się w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki – „Mały Ratownik – Wielki Bohater” w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.

Co to jest pierwsza pomoc, do czego służy defibrylator, jak wezwać pogotowie? Te i inne zagadnienia nie są już obce naszym przedszkolakom. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały pani Maji , która poprowadziła dla nas zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, a wszystko to z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

Największą atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez panią Maję, a następnie według jej wskazówek naśladowały sztuczne oddychanie i masaż serca.

Na zakończenie zajęć dzieci miały możliwość przejścia do specjalnego pokoju , w którym znajdował się symulator pacjenta, wyglądający jak prawdziwy człowiek.

To była bardzo ważna lekcja, pomagająca poprzez zabawę i doświadczenia zdobywać nowe, bardzo ważne informacje i umiejętności.

Katarzyna Tenerowicz

Marianna Jaworska