Instrukcja głosowania na przewodniczącego SU w roku szkolnym 2021/2022

KOMISJA WYBORCZA

  1. Jakimińska Wiktoria klasa 8a

2. Kamola Nikola klasa 8a

3. Rudzińska Karolina klasa 8a

Zadania Komisji:

  1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.
  2. Ogłoszenie nazwisk kandydatów.
  3. Przygotowanie wyborów.
  4. Ogłoszenie miejsca i terminu wyborów.
  5. Wydawanie kart do głosowania.
  6. Obliczanie głosów.
  7. Sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.