BĄDŹ EKO LUBLINIANINEM – upominki za zużyte baterie

W związku z Dniem Recyklingu Baterii (9 września) UM Lublina organizuje specjalną akcję: „Ekozbiórka zużytych baterii”. Mieszkańcy Lublina mogą przynosić zużyte baterie na specjalnie zorganizowane stoisko edukacyjne, w zamian otrzymają drobne upominki i gadżety. Szczegóły pod linkiem https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/upominki-za-zuzyte-baterie-w-dzien-recyklingu-baterii,403,1945,1.html
Uczniowie naszej Szkoły mogą przynosić zużyte baterie przez cały rok i wrzucać do specjalnych pojemników.
Pamiętajcie!
Recykling jest to ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych, przez co chronimy surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi to nasz wspólny problem i wspólna odpowiedzialność dla przyszłości Ziemi.
Bądź EKO!!! Nie bądź obojętny!!!
Promotor ekologii – Katarzyna Markowska