#BAKCYL przedsiębiorczości – WAKACJE 2021

Za nami rok edukacji ekonomicznej. Wspólnie realizowaliśmy projekt Złote Szkoły NBP (mamy ten zaszczytny tytuł!). Przeprowadziliśmy szereg lekcji prowadzonych przez BAKCYL (Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży). Uczestniczyliśmy w Europejskim Quizie Finansowym.
Dla uczniów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę ekonomiczną podczas wakacji, BAKCYL przygotował specjalne wakacyjne aktywności. Są to:

1.  Konkurs krzyżówkowy dla uczniów klas 1-4, 5-6, 7-8

•  Dla każdej grupy odrębna krzyżówka

Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie krzyżówki, a następnie wykonanie zadania dodatkowego, które będzie związane z odgadniętym hasłem.

•  Przy niektórych pytaniach uczestnik znajdzie podpowiedzi  (w formie linków do stron publikacji i filmów).

•  Konkurs potrwa od 5 lipca do 30 sierpnia 2021 roku.

•  Nagrody finansowe dla trzech najlepszych zgłoszeń (odrębnie w trzech grupach wiekowych)

1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)

2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)

3. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)

2. Konkurs wiedzy składający się z cyklu quizów dla uczniów klas 1-4, 5-8

•  4 krótkie testy wiedzy w formule online na platformie TESTPORTAL

•  Każdy quiz będzie dotyczył innej tematyki i będzie aktywny przez dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem Konkursu.

•  W każdym quizie pula 10 pytań. System wylosuje dla każdego gracza 6 pytań.

•  Uczestnik może przystąpić do wszystkich czterech quizów lub do wybranego testu.

•  Nagrody finansowe dla trzech najlepszych graczy w każdym quizie (odrębnie w dwóch grupach wiekowych).

1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)

2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)

3. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)

Więcej szczegółów już niebawem na stronie internetowej: www.bakcyl.wib.org.pl  w zakładce WAKACJE 2021.
Serdecznie zapraszam do zabawy z ekonomią!
Katarzyna Markowska – koordynator zrealizowanych projektów ekonomicznych 2020/2021

Pamiętajcie – świadomość finansowa jest ważna w życiu!