ZŁOTE SZKOŁY NBP – zakończenie programu

W dniu 30 kwietnia 2021r. zakończył się ogólnopolski program
z dziedziny ekonomii, bankowości i przedsiębiorczości
pt. „Złote Szkoły NBP”.

W ramach realizacji tego programu zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w skład której wchodzili uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły. Celem jego było aktywizowanie uczniów do podejmowania działań rozwijających kompetencje ekonomiczne oraz wspieranie rozwoju świadomości finansowej młodzieży.

Realizując ten program Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej mieli do wykonania określone zadania, między innymi spotkanie z ekspertem w dziedzinie bankowości, przeprowadzenie lekcji z ekonomią oraz przygotowanie szkolnej debaty. Wszystkie te zadania zostały zrealizowane w formie on-line na Platformie MTimes, a o ich efektach można przeczytać na stronie internetowej Szkoły.
Program cieszył się zainteresowaniem uczniów, którzy uznali, że czas poświęcony na zajęcia projektowe nie był stracony. Mamy nadzieje, że zasługujemy na tytuł „Złotej Szkoły NBP”. Czy tak się stanie? Trzymam kciuki 🙂 Odpowiedź będzie w dniu 21 czerwca jeszcze tego roku szkolnego.

Zarządzanie własnymi pieniędzmi, umiejętność kontrolowania wydatków, tworzenie poduszki finansowej czy mądre budowanie bezpieczeństwa finansowego to nie lada sztuka. Niebywale ważna. Warto ją rozwijać i doskonalić od najmłodszych lat.

Dziękuję młodzieży i nauczycielom zaangażowanym w realizację programu za poświęcony czas, szczególnie chciałabym podziękować Pani Beacie Frączek i naszemu ekspertowi Panu Markowi Momotowi z Oddziału Lubelskiego NBP.
koordynator Katarzyna Markowska

Pamiętajcie świadomość finansowa jest ważna w życiu!