Współpraca z PAH – podsumowanie projektu „Zróbmy szum wokół wody”

W dniach 15 – 22 marca uczniowie klas 4- 8 uczestniczyli w projekcie nawiązującym do Światowego Dnia Wody, który celebrowany jest corocznie
22 marca. Projekt organizowany był przez Polską Akcję Humanitarną.

Celem akcji było szerzenie świadomości o tym, że:

§  dostęp do czystej wody to prawo człowieka,

§  na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej (obecnie to aż 785 milionów osób), 

§  jesteśmy za to współodpowiedzialni

§  oszczędzanie wody to za mało. 

W ramach akcji „Zróbmy Szum wokół wody” odbyły się :

– Warsztaty związane z zagadnieniami takimi jak: problemem z dostępem do wody, sposoby pomocy w dostarczaniu wody, sposoby dbania o jakość i zasobność wód, jak każdy z nas może oszczędzać wodę, uświadomienie na co wykorzystujemy wodę na co dzień. Warsztaty organizowane podczas lekcji nauk przyrodniczych oraz godzin wychowawczych

– Pokazy filmów i dyskusje

– Rozgrywki quizowe

– Konkurs plastyczno – ekologiczny pt. „Woda jest wśród NAS!”

– Konkurs wiedzy o wodzie pt. „Kropla wiedzy o wodzie”

– Udział w kursie e-mailowym pt. „ 7 dni dla wody i klimatu”

Ze względu na szeroki (ogólnopolski) zasięg akcji oraz opóźnienia wywołane przez panującą pandemię, dopiero udało nam się zakończyć akcję.

Serdecznie dziękuję uczniom za aktywną pracę podczas warsztatów a także za udział w konkursach. Niebawem nagrody powędrują do zwycięzców.

 Koordynator Beata Surtel