Mapa myśli w klasie 4b

MAPA MYŚLI W KLASIE 4B
Mając na uwadze jak ważne jest wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, Pani Katarzyna Markowska zaangażowała wszystkich uczniów klasy 4b w tworzenie mapy myśli
„Patriotyzm kojarzy mi się … „
Uczniowie zaproponowali swoje definicje patriotyzmu w formie plakatu,
które wezmą udział w szkolnym konkursie.
Dzieci z uwagą i entuzjazmem uczestniczyły w tej szczególnej lekcji.

„Choć do miana patrioty dorasta się przez całe życie to warto kształtować postawy dzieci od najmłodszych lat”

Katarzyna Markowska