OBLICZA PIENIĄDZA – lekcja ekonomii

W dniu 16 kwietnia uczniowie klas siódmych uczestniczyli w interdyscyplinarnej lekcji on-line łączącej ekonomię, fizykę chemię, matematykę, geografię, biologię, język angielski z aspektami życia codziennego dotyczącymi pieniądza.

Zajęcia odbywały się w ramach realizacji ogólnopolskiego programu
Złote Szkoły NBP.

Celem przeprowadzonej lekcji było zapoznanie uczniów z zakresem działalności instytucji państwowych: Narodowego Banku Polskiego, Mennicy Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz poznanie materiałów z jakich produkuje się monety i banknoty w Polsce i na świecie. Uczniowie utrwalili pojęcia: inflacji, deflacji, wskaźnika inflacyjnego, koszyka inflacyjnego. Policzyli procent inflacji dla wskazanego koszyka. Poznali pojęcia ekonomiczne w języku angielskim.

Podczas lekcji uczniowie oglądali doświadczenia fizyko-chemiczne obrazujące właściwości metali. Poznali w jaki sposób strefa klimatyczna wpływa na wybór materiałów do produkcji banknotów. Przeprowadzili krótką dyskusję w języku angielskim dotyczącą gospodarowania pieniędzmi.
Lekcja była urozmaicona krótkimi filmikami dotyczącymi omawianych zagadnień ekonomicznych. Podsumowaniem był quiz wiedzy ekonomicznej „Oblicza Pieniądza”.
Nauczyciele zaangażowani w przeprowadzenie interdyscyplinarnych zajęć to p. Katarzyna Markowska (część fizyko-chemiczna), p. Beata Surtel (część biologiczno-geograficzna), p. Beata Frączek (matematyka), p. Agnieszka Ziółek (język angielski).

FILM 1
FILM 2
FILM 3
FILM 4

FOTOGALERIA Z LEKCJI EKONOMII

Pamiętajcie świadomość finansowa jest ważna w życiu!

koordynator Katarzyna Markowska