Konstytucja 3 Maja

W tym roku mija 230 lat od uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Podpisana 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa zasadnicza regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję czyli prawa, które sprawiały, że Polska stawała się coraz słabszym krajem narażonym na ingerencję  obcych mocarstw. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Aby uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń z historii Narodu Polskiego, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego.   Głównym celem konkursu jest  uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej.

Powstały piękne prace literackie oraz plastyczne, poprzez które uczniowie oddali hołd tym, którzy przyczynili się do napisania i uchwalenia tego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości.

Uczniowie klas: 4a, 6a i 6c pod opieką nauczycieli: pani Agnieszki Jachymek, pani Anny Żurawskiej i pani Beaty Surtel, przygotowali również wzruszającą akademię on-line, która była zaprezentowana społeczności szkolnej podczas godziny wychowawczej.

Dziękujemy rodzicom uczniów za pomoc w realizacji apelu.