Konkurs „Moje naturalne piękno”

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie kolażu prac lub kolażu zdjęć (zwanych łącznie „Pracą” lub „Pracą Konkursową”) prezentujących temat Konkursu „Moje naturalne piękno” ze szczególnym uwzględnieniem wątków: 

Dlaczego jestem wyjątkowa? Co mnie wyróżnia? Co jest mną największą zaletą? 

Uczennice klasy 6c wzięły udział w konkursie. Zachęcamy do głosowania:

Nr pracy konkursowej 191#
Szkoła Podstawowa nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego
Lublin

https://akademia-dojrzewania.pl/artykuly/szkoly/konkurs-moje-naturalne-piekno