KONKURS: Czym jest dla Ciebie PATRIOTYZM?

Brak opisu.

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”

Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

Z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi ogłaszamy KONKURS :

„Czym jest dla Ciebie patriotyzm?”.

  • CELE KONKURSU:

-rozbudzanie uczuć patriotycznych,

-kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki

 narodowej, postaci wielkich Polaków, świąt państwowych i rocznic.

  • Konkurs polega na stworzeniu mapy myśli przedstawiającej skojarzenia z hasłem „Patriotyzm kojarzy mi się z….”
  •  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie
  • Organizatorkami konkursu są panie Agnieszka Gospodarek i Agnieszka Jachymek.
  •  ZASADY KONKURSU:

– na środku kartonu A4 lub A3 należy napisać hasło „Patriotyzm kojarzy mi się z…”

w miarę pojawiania się nowych wątków należy umieszczać wokół centralnego hasła, słowa klucze, z których będą „wyrastać” kolejne hasła, skojarzenia, obszary, pomysły itd. Nowe pojęcia łączymy ze sobą za pomocą strzałek i linii,

– przy skojarzeniach należy narysować symboliczne znaki, obrazujące dane słowa,

– wskazane jest używanie różnych kolorów, różnych wielkości i typów czcionek.

  • Ocenie będzie podlegać: zgodność z tematem, pomysłowość i estetyka.
  • Konkurs odbywa się w terminie od  29 kwietnia do 20 maja 2021r.
  • Prace można przesyłać w formie dobrej jakości zdjęć na adres aborzemska@sp20.lublin.eu lub dostarczyć oryginał do szkoły. Prace należy podpisać z tyłu imieniem, nazwiskiem i klasą.
  • Wyniki konkursu zostaną podane 26 maja 2021r.
  • Za najlepsze prace przewidziane są nagrody.

WSZYSTKICH UCZNIÓW GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 🙂

WSKAZÓWKI JAK STWORZYĆ MAPĘ MYŚLI:

źródło grafiki: https://bigosmatematyczny.pl/jak-stworzyc-mape-mysli/

JAK tworzyć mapy myśli, film p. Agaty Baj, Myślografia

Przykład mapy myśli pani Doroty Filipiuk