GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH – debata online

skrót debaty   https://edulublin-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beafrac1_edu_lublin_
eu/Ef7f6BQb3I1Iv4zHFjpocVUBAdQuSa4-S3FxhDp7ZJBASA?e=3ChazI  

debata całość   https://edulublin-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beafrac1_edu_lublin_
eu/EXKGkUk_7YRLml7m739flNQB7tMPQXdYroL3oXTSAB0WHA?e=uiSuGu

W dniu 21 kwietnia uczniowie klas siódmych uczestniczyli w debacie uczniowskiej nt. finansów osobistych. To nasze kolejne działanie w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu Złote Szkoły NBP. Celem debaty było włączenie młodych ludzi w dyskusję na temat oszczędzania i zarządzania finansami osobistymi.

Nasza debata miała charakter analizy argumentów „za” i „przeciw” postawionym tezom:
1. Dobrze wyznaczać sobie cel oszczędnościowy.
2. Tworzenie listy zakupów umożliwia ograniczenie wydatków do rzeczy niezbędnych.
3. Oszczędności należy gromadzić w banku, a nie w parabanku.
4. Nastolatek powinien mieć swoją kartę i konto w banku.
5. Ubezpieczenie jest ważne w życiu.

Spotkanie rozpoczęło się ankietą, która dostarczyła informacji o poglądach młodzieży na świat finansów. Zaś sama debata pozwoliła przekonać tych, którzy mieli wątpliwości, iż finanse są ważne w życiu od najmłodszych lat.
Istotą debaty było wypracowanie przekonania o celowości oszczędzania i rozsądnego zarządzania pieniędzmi.

W debacie wzięły udział dwie drużyny uczniowskie, jedna z klasy 7a druga z klasy 7b. Zadaniem drużyn była prezentacja argumentów „za” – klasa 7a i „przeciw” – klasa 7b, odnoszących się do postawionych tez. Osoba prowadząca wyznaczała zagadnienie, które podlegało dyskusji obu drużyn. Uczestnicy śledząc debatę mogli uporządkować swoje poglądy dotyczące finansów osobistych.

Podsumowaniem debaty było stwierdzenie:
Świadomość finansowa jest ważna w życiu, aby zostać Gigantem Finansów Osobistych.
W tym wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciel NBP Oddziału Lubelskiego, dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie klas 7a i 7b.
Nad zorganizowaniem i przeprowadzeniem debaty czuwały: p. Katarzyna Markowska i p. Beata Frączek.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenie w naszej szkole, ponieważ chcemy budzić świadomość finansową wszystkich uczniów i kształtować umysły aktywnych młodych ludzi.

Katarzyna Markowska – koordynator projektu