Dzienne archiwum: 29 kwietnia, 2021

KONKURS: Czym jest dla Ciebie PATRIOTYZM?

KONKURS: Czym jest dla Ciebie PATRIOTYZM?

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako...

Konstytucja 3 Maja

W tym roku mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podpisana 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa zasadnicza regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie i drugą na...