22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi pod hasłem „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r.

Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się w 1990 r.

Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej oraz mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie poświęcony zaakcentowaniu potrzeby przywrócenia równowagi ekosystemów na świecie. Hasło tegorocznych obchodów to: „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”. Świętujmy razem! Przeznacz ten tydzień dla ZIEMI!

https://sites.google.com/view/geografiabeatasurtel/strona-g%C5%82%C3%B3wna