Prace plastyczne podczas zdalnej edukacji

Karykatury klasa 6 i kompozycje wieloosiowe klasa 4.