Podziękowanie dla SP20 za udział w projekcie Misja: Informujesz=Ratujesz