„Misja: Informujesz = Ratujesz”

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

„Misja: Informujesz = Ratujesz”
to ogólnopolski projekt dotyczący promowania idei honorowego dawstwa krwi i osocza

Każdego dnia w Polsce ktoś ulega wypadkowi lub zapada na chorobę w której nieraz jedynym ratunkiem jest krew. Zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże. Jednostka krwi to 450 ml ( tyle pobierane jest od honorowego dawcy podczas jednej wizyty w punkcie poboru krwi) jako ciekawostkę przy operacji serca potrzeba 6 jednostek krwi, przy przeszczepie wątroby potrzebne już jest 20 jednostek a ofiary wypadków komunikacyjnych potrzebują często 50 jednostek. W czasie pandemii liczba honorowych dawców krwi jeszcze bardziej zmalała a zapotrzebowanie na krew wzrosło. Teraz potrzeba również osocza od ozdrowieńców, którzy przeszli zakażenie SARS CoV -2 bądź chorowały na Covid – 19. Osoczem od ozdrowieńców można wspomagać i leczyć chorych leżących w szpitalach z ciężkim przebiegiem zakażenia.
Nasza szkoła chętnie przyłączyła się do tego projektu, który śmiało możemy nazwać misją ratowania życia. Celem naszym jest poinformowanie uczniów i wpłynięcie poprzez nich na osoby dorosłe, które być może zdecydują się na oddanie krwi lub osocza i pomogą uratować komuś zdrowie lub nawet życie.

W projekcie biorą udział uczniowie klas: 6 – 8.

Udostępniamy prezentację na stronie Internetowej Szkoły, aby każdy z rodziców uczniów mógł zapoznać się z wiedzą dotyczącą oddawania krwi i osocza. Kto wie może zachęcimy kogoś z dorosłych aby honorowo oddał krew lub osocze.
Nad projektem czuwają Beata Surtel i Katarzyna Markowska.

Więcej informacji uzyskasz klikając w link:

 https://padlet.com/beatasurtelnauczczyciel/Bookmarks

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

autor: p. B.Surtel i p. K.Markowska