KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 4-6 „Tajemniczy świat jaskiń”

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ZAPRASZA do udziału w XXII edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywającego się w 2021 roku pod hasłem „Tajemniczy świat jaskiń”.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony. Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, a w szczególności na uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za jego stan.

Zadanie konkursowe:

W konkursie może wziąć udział każde dziecko uczęszczające do klasy IV, V lub VI szkoły podstawowej, które samodzielnie wykonało pracę plastyczną na temat i zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi przygotowania i przesłania prac plastycznych:

·         Tematyka pracy: Tajemniczy świat jaskiń!

·         format A4 – na płaszczyźnie (dopuszczana płaskorzeźba o grubości do 2 cm),

·         technika dowolna,

·         pracę należy zeskanować lub zrobić jej zdjęcie (jpg),

·         Skan lub zdjęcie należy przesłać na adres mailowy geografia.beata.surtel@gmail.com

·         wraz ze skanem lub zdjęciem (jpg) pracy należy przesłać formularz zgłoszeniowy, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac. (zdjęcie lub skan)

·         formularz:  https://drive.google.com/file/d/1aHRS6Aq3emXHa9r3ve4hTEh7_rF6cm6P/view?usp=sharing

·         termin nadsyłania prac do 5 marca 2021 r.

Zapoznaj się z tematyką, przeczytaj poniższy tekst, może nasunie Ci świetny pomysł na pracę !

Jaskinie…. piękno ukryte  w ciemności. Ta ciemność przyciągała i nadal przyciąga do siebie ludzi chcących poznać i odkryć jej tajemnicę.

Wszechogarniający mrok i ta dziwna cisza i spokój… jakże jest to inny świat od tego na zewnątrz.

Fantastyczne formy skalne w kształcie kolumn, grzybów, chińskich pagod, stalaktyty, stalagmity, pojedyncze komory i  kilometry korytarzy, podziemne jeziora i rzeki, kryształowe sale, lodowe pałace, specyficzny, unikatowy, niewystępujący nigdzie indziej  świat przyrodniczy ukształtowany bez dostępu światła słonecznego… wszystko to sprawia,  że jaskinie od zawsze budziły ciekawość zwykłych ludzi i naukowców.

Dawniej pieczary, groty, jaskinie służyły, jako naturalne schronienie dla pierwotnych ludzi, w niektórych kulturach pełniły funkcje sakralne jako miejsca pochówku czy kultowych obrzędów, a nawet spełniały w czasach prehistorycznych rolę…lodówek.

Dzisiaj jaskinie pełnią rolę poznawczą. Dzięki prowadzonym badaniom dostarczają doskonałego materiału archeologicznego, paleontologicznego i botanicznego. W jaskiniach znajdowano kości zwierząt, między innymi mamutów, niedźwiedzi, narzędzia jakich używali ludzie pierwotni, rysunki naskalne.

Ten cichy, spokojny świat narażony jest jednak na zagrożenia wynikające z działalności procesów naturalnych, ale przede wszystkim z winy człowieka: nadmierny ruch turystyczny, dewastacja, niszczenie szaty naciekowej, środowiska przyrodniczego. Stąd nacisk na ochronę tego specyficznego niepowtarzalnego środowiska jakim są jaskinie, ochrona elementów przyrody nieożywionej i przede wszystkim ochrona organizmów żywych, dla których mroki jaskini są naturalnym i jedynym warunkiem życia.

Zapraszamy zatem wszystkich do tajemniczego świata jaskiń.  Możecie być speleologami, archeologami, geologami, paleontologami, biologami albo zwykłymi turystami. Łączy Was jedno… poznanie i odkrywanie tego pięknego, nie dla każdego dostępnego świata zamkniętego w ciemnościach.

Czekamy na relacje z wyprawy – rysunki, opisy, zdjęcia!

Powodzenia!

autor: p. Beata Surtel