Konkurs plastyczny: „Czarne, bure, pręgowane”

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z TERENU BRONOWIC

         17 lutego przypada Światowy Dzień Kota, w związku z tym proponujemy konkurs

Czarne, bure, pręgowane

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy

 1. Konkurs plastyczny propagujący wiedzę o wyglądzie, potrzebach oraz opiece nad kotem. Popularyzacja czytelnictwa.
 2. Siedzibą organizatora jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego, 20-407 Lublin al. Piłsudskiego 26.

II. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zachęcenie dzieci i rodziców do poznania  zwyczajów kotów, uświadomienie, że zwierzę to nie zabawka i mogą stanowić ważną część naszego życia. Zachęcenie do czytania książek.

III. Cele konkursu

 1. Popularyzacja  zainteresowań czytelniczych.
 2. Rozwijanie uzdolnień plastycznych.

IV. Zasady organizacyjne:

 1. Uczestnikami konkursu są dzieci 5-cio i 6-cioletnie.
 2. Prace należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 26 lutego 2021 r.

V. Przebieg konkursu

 1. Dzieci wykonują portret kota techniką dowolną, format A4.
 2. Przy ocenie prac  będzie brane pod uwagę:
 3. zgodność z tematem,
 4. samodzielność wykonania pracy,
 5. pomysłowość przedstawienia postaci,
 6. ciekawa technika.
 7. Każdy uczestnik powinien mieć podkładkę pod pracę (kolorowy karton w formacie A3).
 8. Do pracy należy dołączyć opis pracy: imię i nazwisko dziecka, nazwę przedszkola, imię i nazwisko nauczycielki oraz listę zbiorczą prac dostarczonych przez danego nauczyciela, według podanego wzoru.
 9. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dni z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) oraz publikacji przez Organizatora w Internecie. Autorzy prac konkursowych i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych autorów prac zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 10. Prace nie podlegają zwrotowi.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 marca 2021 r. na stronie internetowej szkoły www.sp20.lublin.eu .
 12. Dla laureatów przewidziano nagrody i dyplomy; dla nauczycieli podziękowania.
 13. Wystawa prac oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 4 marca 2021 r. w siedzibie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

KSIĄŻKI O KOTACH

 • Czarny kot, biały kot – Silvia Borando
 • Opowiem ci mamo, co robią koty – Nikola Kucharska
 • Kotki, koty i kocury – Lorna Scobie
 • Kot Winton. Mruczacy agent – Frauke Scheunemann
 • Oto kot – Paulina Wierzba
 • Jestem kotem – Galia Bernstein
 • Cykor – Magdalena Kulus
 • Ja Bobik – Ewa Kozyra – Pawlak
 • Kocie opowieści – Magdalena Szczepańska
 • Mruk – Renata Piątkowska
 • Wszystko o kotach – Sophie Jansem
 • Przygody Kota Filemona – Marek Nejman, Sławomir Grabowski

Prosimy na pracy umieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Czarne, bure, pręgowane”

Nauczyciel –

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres placówki, mail, telefon – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Lp.  Imię i nazwisko autora pracy  Tytuł pracy  Wiek dzieckaKontakt z nauczycielem (telefon)Zgoda rodziców na udział w konkursie podpis
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

Wszelkich informacji udziela Jolanta Szydłowska, tel. 509 194 763.