Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) i czat internetowy
Całodobowy telefon zaufania i czat internetowy są działaniami wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej.

Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) i czat internetowy
Całodobowy telefon zaufania i czat internetowy są działaniami wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w czasach pandemii problemy występują ze zdwojoną siłą. Młodzi ludzie przestają sobie radzić z izolacją wynikającą z obostrzeń związanych z koronawirusem, w tym z problemami nauki zdalnej. To wszystko sprawia, że natychmiastowej pomocy psychiatrycznej potrzebuje już ponad 600 tys. dzieci i młodzieży.
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.
Także czat jest darmowy, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl .
Więcej info: Rzecznik Praw Dziecka