Wyniki Konkursu „Pastelowa jesień”

W Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci ze świetlic z miasta Lublina:

„Pastelowa jesień”

Który przeznaczony był dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.

Celem konkursu było:

  • Inspirowanie dzieci do aktywnej  twórczości,
  • Wyrabianie poczucia estetyki,
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i fantazji,
  • Uwrażliwienie dzieci na piękno i bogactwo jesiennego krajobrazu,
  • Doskonalenie zdolności manualnych,
  • Nawiązanie współpracy miedzy szkołami,

W dniu 18.12. 2020 roku zebrała się komisja konkursowa aby sprawdzić czy wszystkie prace są regulaminowe i wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Na konkurs przesłano:
5 prac z oddziału przedszkolnego
26 prac z klas pierwszych
30 prac z klas drugich
24 prace z klas trzecich
oraz 3 prace z klas czwartych, które nie zostały objęte konkursem.
Łącznie na konkurs przesłano 88 prac.

Komisja konkursowa w składzie:

1. Kinga Ostrowska – dyrektor SP 20
2. Dąbczak – Pasternak Agata –  nauczyciel plastyki
3. Jadwiga Odrzywolska – Kotuła – nauczyciel świetlicy
4. Izabela Krawczyk – nauczyciel świetlicy
5. Krystyna Czyżewska – nauczyciel świetlicy

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:
– technikę wykonanej pracy
– oryginalność
– pomysłowość
– estetykę

Decyzją Komisji w każdej grupie tematycznej przyznano I, II, III miejsce i wyróżnienia.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

I miejsce – Aleksandra Mazus
II miejsce – Julia Grysińska
III miejsce – Wiktoria Pilińska
Wyróżnienie: Joanna Paluch,Karol Kowalik

KLASY PIERWSZE

I MIEJSCE – Hałobiś Pola SP 46
II MIEJSCE – Anna Piasecka SP 31, Nikodem Kucharski  SP 57
III MIEJSCE – Natalia Mirosław SP 16,  Zofia Hajda  SP 16,  Natalia Jarosz SP 31

KLASY DRUGIE

I MIEJSCE – Natalia Knysz SP 46
II MIEJSCE – Laura Bielska SP 16, Oliwia Makarska SP 31, Julia Duda SP 16
III MIEJSCE – Wach Franciszek SP 39, Barczak Wiktoria SP 16

KLASY TRZECIE

I MIEJSCE – Antonina Zarębska ( praca z wiewiórką) SP 18
II MIEJSCE – Zoja Zuzaniuk SP 18, Julia Hawryluk SP 3
III MIEJSCE – Julia Śledź SP 46
Wyróżnienia: Anna Tarnowska SP 18, Kamila Stawecka SP 52,  Polina Kot SP 3

Laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy za udział w konkursie a nauczyciele podziękowanie za udział w konkursie.

Jury oraz organizatorzy dziękują dzieciom i nauczycielom za wykonanie twórczych prac. 🙂 🙂
Posiedzenie komisji oceniającej  konkurs plastycznego zakończono dokumentując je niniejszym protokołem, podpisanym przez wszystkich członków.

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i rozwijania zainteresowań plastycznych! 🙂 🙂

autor: p. I.Krawczyk