RYSOWANIE NA EKRANIE – ,, Święta oczami dziecka”

RYSOWANIE NA EKRANIE –
,,Święta oczami dziecka”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW TECHNIK KOMPUTEROWYCH          
PT. „RYSOWANIE NA EKRANIE”

Temat: „Święta oczami dziecka”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie graficznym PAINT przedstawiającej ciekawą  ilustrację.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak: rodzina, kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
  • uwrażliwienie dzieci na powyższe wartości.

Regulamin konkursu:

  1. Grupa wiekowa: uczniowie z klas I – III.

2. Praca wykonana w edytorze graficznym PAINT:  bez wstawiania gotowych elementów typu: ClipArt, Autokształty, obrazki.

3. Ocenie podlegać będzie: kompozycja, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint.

4. Pliki zapisane pod nazwą: imię i nazwisko autora, klasa należy przesłać w terminie 9 – 14 grudnia na adres:   jolamozdzen@interia.pl  lub  wanda.filozof@gmail.com z dopiskiem ,,Rysowanie na ekranie”

5. Powołane jury przyzna upominki i dyplomy.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  przed feriami świątecznymi. Wyniki konkursu oraz nagrodzone  prace konkursowe będą zamieszczone na stronie szkoły.

  Organizatorzy:  Wanda Filozof, Jolanta Szydłowska