5 grudnia Światowym Dniem Gleby

Podczas wyprawy na wieś bez trudu możesz zaobserwować różne uprawy. Rozmieszczenie tych upraw nie jest przypadkowe. Wiąże się ściśle z jakością gleb decydujących o ich przydatności rolniczej. Na jakość gleby wpływa wiele czynników, m.in. rodzaj skały, klimat zawartość próchnicy. Człowiek również przyczynia się do tego w jakiej kondycji są nasze gleby.

Gleby były zaniedbywane i zapomniane przez długi czas, większość społeczeństwa nie wiąże ich z żywnością, czystą wodą, klimatem czy bioróżnorodnością. W celu podniesienia problemu konieczności ochrony i zrównoważonego użytkowania gleb Organizacja Narodów Zjednoczonych podczas 68 posiedzenia plenarnego w 2013 roku przyjęła rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleby.
Obecnie obchody oraz wydarzenia mające na celu zwiększanie świadomości społecznej o roli gleby w środowisku i życiu człowieka odbywają się w ponad 50 krajach, w tym także w Polsce.

W związku ze Światowym Dniem Gleby oraz odbytą lekcją geografii poświęconą tematyce gleb w Polsce, uczniowie klasy 7 wykonali profile glebowe.

autor: p. B.Surtel