Zajęcia w nauczaniu zdalnym

Podczas zajęć rozwijających kreatywność, uczniowie klasy 6a oraz 6b
tworzyli chmury myśli.
Tematem przewodnim było nadchodzące Narodowe Święto Niepodległości.
Uczniowie w sposób kreatywny zaprezentowali skojarzenia związane tym Świętem.

autor: p. B.Surtel