Program „Hej, dziewczyny!” fundacji Akcja Menstruacja

Akcja Menstruacja - Home | Facebook

Hej, Dziewczyny!
Nasza szkoła przystąpiła do programu „Hej, dziewczyny!” fundacji Akcja Menstruacja. Inicjatorki akcji zwracają szczególną uwagę na zjawisko ubóstwa menstruacyjnego, które oznacza brak swobodnego dostępu do produktów menstruacyjnych. Celem akcji jest ograniczenie problemu opuszczania lekcji przez uczennice z powodów fizjologicznych (spowodowane m.in. brakiem dostępu do środków higienicznych), a także przełamywanie barier edukacyjnych na temat okresu.
W związku z powyższym, w toaletach naszej szkoły pojawiły się pudełka z produktami menstruacyjnymi, z których każda dziewczyna będzie mogła skorzystać w razie potrzeby. Dziewczęta, korzystajcie, a jeśli możecie, zostawcie coś od siebie dla innych.

autor: p.Edyta Król