Miesięczne Archiwum: październik 2020

Prośba Wojewody Lubelskiego

Prośba Wojewody Lubelskiego

Wydział Oświaty i Wychowania przesłał pismo Wojewody Lubelskiego z prośbą o włączenie się w akcję informacyjną dotyczącą poszukiwania kadry dla szpitala tymczasowego organizowanego w Lublinie. Pismo Wojewody miasta i gminy Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

Komunikaty Dyrektora SP 20

Komunikaty Dyrektora SP 20

Komunikat nr 4Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie z dnia 9 listopada 2020 r.w sprawie zdalnego nauczania w klas I – VIIIw Szkole Podstawowej nr 20im. Jarosława Dąbrowskiego w Lubliniew okresie od...